top of page

Neurosurgery

Dr Demetris Dragoumis

Dr Demetris Dragoumis

Neurosurgeon Brain & Spinal Surgeon

Dr Apostolos Marios Zogias

Dr Apostolos Marios Zogias

Neurosurgeon

Dr Kyriakos Paraskeva

Dr Kyriakos Paraskeva

Neurosurgeon

bottom of page